Nowe zwolnienie od podatku dla Dużych Rodzin

Akty stanu cywilnego wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny będą zwolnione z opłaty skarbowej – przewiduje nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej, którą uchwalił Sejm. 

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju, a min mają prawo do:

  • zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne;
  • zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców
  • darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować  również przedsiębiorcy prywatni.